II/126 Bykáň, most ev.č. 126-010 přes Opatovický potok

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/126 Bykáň, most ev.č. 126-010 přes Opatovický potok zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/126 Bykáň, most ev.č. 126-010 přes Opatovický potok

Předmět veřejné zakázky

Oprava mostu ev.č. 126-010 u obce Bykáň přes Opatovický potok. Most je nyní v havarijním stavu – čela mostu jsou provizorně sepnuty, aby se nezřítily. Budou odstraněny konstrukce nad klenbou, provede se sanace stávajících kamenných částí mostu, provede se nový izolace a rubové odvodnění, provede se nová ŽLB roznášecí deska spolu s římsami a přechodovými deskami. Do říms bude kotveno nové svodidlo zábradelní. Nová konstrukce bude plynule napojena na stávající silnici II/126, Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu – objížďky řeší samostatný objekt DIO. U této stavby se neuvažuje s přeložkami ani úpravami inženýrských sítí. V rámci DIO je třeba vybudovat v obci Bykáň pár provizorních autobusových zastávek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000190

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-107/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 126-010 v katastrálním území Bykáň, obec Křesetice, okres Kutná Hora

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 443 584,- bez DPH (4 166 736,64 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 249 176,- bez DPH (3 931 503,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 6. 2015, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/126 Bykáň, most ev.č. 126-010 přes Opatovický potok.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap