II/121 Sedlec – Sušetice - 46,762 - 47,742km

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/121 Sedlec – Sušetice - 46,762 - 47,742km zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/121 Sedlec – Sušetice - 46,762 - 47,742km

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o komunikaci II. třídy od ul. Dlážděná v Sedlci - Prčici část Sedlec ve směru na obec Sušetice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o páteřní komunikaci mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.
Seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO. Částečné odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, výškové vyrovnání vpustí, revizních šachet a armatur, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou. Provedení vodorovného dopravního značení - vodící proužky. Zřízení nezpevněné krajnice ze štěrkodrtě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000132

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

235/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace II/121

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 831 509,45 bez DPH (3 246 126,43 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 735 270,- bez DPH (3 309 676,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/121 Sedlec – Sušetice - 46,762 - 47,742km.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 26. 5. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 26. 5. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení 26. 5. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 26. 5. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/121 Sedlec – Sušetice - 46,762 - 47,742km zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Uchazeč 3 409 158,06 Kč vč. DPH
2 817 486,- Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 3 356 691,25 Kč vč. DPH
2 774 125,- Kč bez DPH
Údržba silnic s.r.o. (61681199) Dodavatel 3 309 676,70 Kč vč. DPH
2 735 270,- Kč bez DPH
ČNES a.s. (47781734) Uchazeč 3 391 521,10 Kč vč. DPH
2 802 910,- Kč bez DPH
3K Značky s.r.o. (25056271) Uchazeč 3 424 076,15 Kč vč. DPH
2 829 815,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap