II/117 Hořovice, rekonstrukce mostu ev.č. 117 - 004

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/117 Hořovice, rekonstrukce mostu ev.č. 117 - 004 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/117 Hořovice, rekonstrukce mostu ev.č. 117 - 004

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je demolice nevyhovující stávající nosné konstrukce, výstavba nového propustku ve stejné poloze a napojení navazujících komunikací. V souvislostí s tím dojde k přeložce inženýrských sítí a zajištění DIO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000226

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-176/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3 - Stavební úpravy mostů, 45221110-6 - Výstavba mostů

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 117 – 004 na silnici II/117 v obci Hořovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 174 169,44 bez DPH (2 630 745,02 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 944 010,51 bez DPH (2 352 252,81 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Adéla Novotná

Kontaktní e-mail: adela.novotna@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/117 Hořovice, rekonstrukce mostu ev.č. 117 - 004.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap