II/116 Hostím

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/116 Hostím zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/116 Hostím

Předmět veřejné zakázky

- dle návrhu geologického průzkumu je navržena opěrná zeď délky 70 m v místě narušení násypového svahu (viz objekt 201). Po založení opěrné zdi bude podél ní v šířce cca 2,20 m obnovena konstrukce vozovky (viz objekt 201a)
- obnova funkce odvodnění vozovky a zemního tělesa (viz objekt 101). Proto je navržen levostranný rigol v délce 134 m a pravostranný rigol v délce 496 m. Rigoly jsou doplněný podélnou drenáží. Na konci levostranného rigolu bude zřízen nový trubní propustek č.1, který bude vyústěn do pravostranného rigolu. Na konci pravostranného rigolu bude stávající propustek nahrazen novým trubním propustkem č. 2 s výtokem do terénu.
- stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000164

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-103/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/116 v km 27,900 až km 28,600 v délce 700 m, uzlové body 1241B077 - 1241A069, okr. Beroun, středisko K. Dvůr/Žebrák

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 222,- bez DPH (9 075 268,62 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/116 Hostím.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap