II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112

Předmět veřejné zakázky

Obsahem zakázky je rekonstrukce asfaltového krytu ve stávající trase a nivelitě, jehož součástí jsou i sanace podkladních vrstev dle projektové dokumentace zpracované společností Pontex s.r.o.
Počátek úpravy je na začátku města Neveklov. Konec úpravy je situován v blízkosti křižovatky se silnicí III/11453. Celková délka úpravy je 770 m ( včetně připojovacích větví p.k.).
Před pokládkou nových konstrukčních vrstev vozovky bude odfrézována stávající obrusná vrstva v tl. 85 mm. Po komisionálním zhodnocení povrchu budou stanovena místa pro provedení sanací, které budou provedeny dle PD a TP 115. Po provedení stanovených sanací bude provedena pokládka nové konstrukce vozovky:

Obrusná vrstva – asf. koberec pro velmi tenké vrstvy BBTM 30 mm
Asf. beton pro ložní vrstvy – ACL 16+ s pojivem PmB 55 mm

Šířkové uspořádání na silnici II/114 a niveleta vozovky zůstane zachována. Součástí rekonstrukce komunikace je též provedení obnovy vodorovného dopravního značení, výšková rektifikace inženýrských uzávěrů, vpustí kanalizace, návrh, projednání, realizace DIO a případné vytýčení inženýrských sítí.
Předpokládá se s pokládkou obrusné vrstvy na plnou šíři vozovky za provedení plné uzávěry předmětného úseku.

Na stavbu je vydáno vyjádření silničního správního úřadu: MUBN/5123/2015/VÝST

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000183

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-161/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

II/114 - 56,862 – 56,112 km

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 379 258,98 bez DPH (8 928 903,37 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Uchazeč 8 901 754,11 Kč vč. DPH
7 356 821,58 Kč bez DPH
ČNES dopravní stavby a.s. (47781734) Uchazeč 8 106 980,82 Kč vč. DPH
6 699 984,15 Kč bez DPH
ZNAKON a.s. (26018055) Uchazeč 7 985 014,46 Kč vč. DPH
6 599 185,50 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 6 990 355,19 Kč vč. DPH
5 777 153,05 Kč bez DPH
Silnice TS s.r.o. (25796160) Uchazeč 8 859 091,23 Kč vč. DPH
7 321 563,- Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 8 822 608,94 Kč vč. DPH
7 291 412,35 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/114 Neveklov – ul. Benešovská a Komenského km 56,862 – 56,112 zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. (25229761)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap