II/113 Doubravčice – oprava povrchu vozovky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/113 Doubravčice – oprava povrchu vozovky zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/113 Doubravčice – oprava povrchu vozovky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava vybraného úseku silnice II/113. V opravovaném úseku bude frézováním odstraněna obrusná i ložná vrstva v celkové mocnosti 70-100mm. Dále pak budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové asfaltové vrstvy z materiálů odolných proti plastickým deformacím.
Ložná vrstva je navržena z asfaltového betonu hrubozrnného – ACL 16S s přísadou BUTACITE, sloužící pro vyrovnání podkladu a bude provedena o mocnosti 50 mm. Obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11S 50/70 dle ČSN EN 13108-1 v mocnosti 50 mm.
Mezi jednotlivé vrstvy bude proveden spojovací asfaltový postřik.
V úsecích s výraznými deformacemi povrchu vozovky (vyjeté koleje, propadliny), bude provedena nová konstrukce vozovky komunikace včetně sanace zemní pláně a jejího odvodnění pro zajištění její požadované únosnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000173

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-39/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/113

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 872 382,- bez DPH (5 895 582,22 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 650 486,50 bez DPH (5 627 088,67 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina KOlocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/113 Doubravčice – oprava povrchu vozovky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 23. 6. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/113 Doubravčice – oprava povrchu vozovky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS a.s. (45274924) Dodavatel 5 627 088,67 Kč vč. DPH
4 650 486,50 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 5 806 966,66 Kč vč. DPH
4 799 146,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap