II/11 Český Šternberk km 23,640-24,900

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/11 Český Šternberk km 23,640-24,900 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/11 Český Šternberk km 23,640-24,900

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této stavby je oprava dvou utržených svahů na silnici II/111 mezi obcemi Psáry a Českým Šternberkem. Komunikace je v místě utržených svahů vedena v odřezu. V těchto dvou místech, km cca 24,550 a km cca 24,650, dojde
k odtěžení tělesa komunikace a výstavbě tělesa nového s využitím vyztužených svahů vesklonu 2:1.
Délky úseků s nově navrhovanou konstrukcí vozovky je 30 a 23,5 m. Výška vyztužení je až 3,6 m. V začátku a konci nové konstrukce jsou navrženy přechodové úseky dl. 5 m s výměnou obrusné vrstvy a opravou krajnic v šířce 0,5 m. V opravovaných úsecích dojde k výměně stávajících svodidel za nová v délkách 40 m a 32 m. V řešené lokalitě je navrženo obnovení vodorovného dopravního značení. Navíc je v projektu navrženo pročištění levého příkopu v úseku km 23,640 – 24,675.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000080

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

153/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/111 Český Šternberk km 23,640-24,900

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 250 969,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Luděk Beneš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/11 Český Šternberk km 23,640-24,900.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 10. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 22. 12. 2014 Zobrazit
dodatek č. 2 15. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap