II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Předmět veřejné zakázky

Účelem a cílem opravy je řešení velmi špatného stavebně-technického stavu mostu po
povodni, současně bude provedena mírná úprava prostorového uspořádání mostu a zajištění
dlouhodobé životnosti mostní konstrukce. Mostní otvor je navržen v souladu s platnou ČSN 73
6220 pro provedení Q100 s požadovanou rezervou.
Oprava neřeší komunikaci v širším okolí, ale pouze bezprostřední navázání komunikace na
mostě na stávající stav. Zcela minimalizovány jsou zásahy do Kamenického potoka. Úprava
koryta se provede výhradně pod mostem a před a za mostem bude ponecháno koryto potoka jako
přírodní neupravené.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000022

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/107, úsek Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 867 473,- bez DPH (8 309 642,33 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 3. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 702 010 794

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap