II/106 Týnec nad Sázavou – ul. Jílovská km 19,922 – 19,000

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/106 Týnec nad Sázavou – ul. Jílovská km 19,922 – 19,000 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/106 Týnec nad Sázavou – ul. Jílovská km 19,922 – 19,000

Předmět veřejné zakázky

Obsahem zakázky je rekonstrukce asfaltového krytu ve stávající trase a nivelitě, jehož součástí jsou i sanace podkladních vrstev dle projektové dokumentace zpracované společností Pontex s.r.o.
Začátek úpravy je situován v blízkosti křižovatky se silnicí II/107. Konec úpravy je umístěn v blízkosti úrovňového přejezdu přes železniční trať. Celková délka úpravy je 1062 m. Před pokládkou nových konstrukčních vrstev vozovky bude odfrézována stávající obrusná vrstva v tl. 85 mm. Po komisionálním zhodnocení povrchu budou stanovena místa pro provedení sanací, které budou provedeny dle PD a TP 115. Po provedení stanovených sanací bude provedena pokládka nové konstrukce vozovky:

Obrusná vrstva – asf. koberec otevřený Microville 30 mm
Asf. beton pro ložní vrstvy – ACL 16+ s pojivem PmB 25/50-60 55 mm

Před realizací předmětu zakázky proběhne částečná rekonstrukce kanalizačního řadu ve správě VHS Benešov – není součástí této PD a jedná se o samostatnou investici Města Týnec nad Sázavou.
Šířkové uspořádání na silnici II/106 a niveleta vozovky zůstane zachována. Součástí rekonstrukce komunikace je též provedení obnovy vodorovného dopravního značení, výšková rektifikace inženýrských uzávěrů, vpustí kanalizace, návrh, projednání, realizace DIO a případné vytýčení inženýrských sítí.
Předpokládá se s pokládkou obrusné vrstvy na plnou šíři vozovky za provedení plné uzávěry předmětného úseku.

Na stavbu je vydáno vyjádření silničního správního úřadu: MUBN/5075/2015/VÝST

Předpokládaný termín výstavby: 07/2015 – 08/2015

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000137

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-35/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

II/106 km 19,922 – 19,000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 597 049,26 bez DPH (7 982 429,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/106 Týnec nad Sázavou – ul. Jílovská km 19,922 – 19,000.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/106 Týnec nad Sázavou – ul. Jílovská km 19,922 – 19,000 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Údržba silnic s.r.o. (61681199) Uchazeč 7 890 090,80 Kč vč. DPH
6 520 736,20 Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 7 836 813,80 Kč vč. DPH
6 476 705,62 Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 7 793 126,59 Kč vč. DPH
6 440 600,49 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Dodavatel 7 692 573,27 Kč vč. DPH
63 587 498,57 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap