II/105, III/10526 a III/10528 Vysoký Chlumec - homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/105, III/10526 a III/10528 Vysoký Chlumec - homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/105, III/10526 a III/10528 Vysoký Chlumec - homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnic II/105, III/10526 a III/10528 po rekonstrukci kanalizace. Stavební práce spočívají ve frézování 5 cm, provedení očištění, spojovací postřik a položení ACO 11 v tl. 5 cm, včetně položení vyrovnávky. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000292

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-374/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

1. Silnice II/105,staničení km: 50,320 – 51,370 o výměře 4635 m2, průměrná šířka vozovky 4,4 m, délka úpravy 1050 m,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 293 060,- bez DPH (6 404 602,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 191 975,- bez DPH (6 282 289,76 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/105, III/10526 a III/10528 Vysoký Chlumec - homogenizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 5. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap