II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace II. třídy, v intravilánu města Neratovic náměstí. Tento úsek dlouhý 1100 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou těžké nákladní a osobní automobilové dopravy.
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v celé délce daného úseku, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000050

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

172/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace II/101 v intravilánu obce Neratovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 264 425,- bez DPH (3 949 954,25 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 264 010,- bez DPH (3 949 452,10 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Čáslav-holding a.s. (25261282) Dodavatel 3 949 452,10 Kč vč. DPH
3 264 010,- Kč bez DPH
Pozemní komunikace Bohemia a.s. (27900096) Uchazeč 4 349 744,30 Kč vč. DPH
3 594 830,- Kč bez DPH
HERKUL a.s. (25004638) Uchazeč 4 478 452,- Kč vč. DPH
3 701 200,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap