I/32 Okřínek - propustek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce I/32 Okřínek - propustek zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

I/32 Okřínek - propustek

Předmět veřejné zakázky

vyčištění celého prostoru vtoku a výtoku, bude provedena sanace čel a revizní šachty, propustek bude vyčištěn, prohlédnut a budou opraveny poruchy. Vtok i výtok bude opatřen novými římsami, s ohledem na vzdálenost od vozovky nebudou osazovány zádržné systémy.
Základy budou provedeny z betonu B 20/50,čela a římsy budou provedeny ze ŽB C30/37 F4. Na provedené čel a říms bude použito jednostranné bednění. Vtok i výtok budou dlážděny z LK do betonu B 25/30.
Práce budou prováděny mimo vozovku z ploch, ležících mimo silnici (parkoviště a ostatní plochy) a proto není součástí akce DIO.
Práce budou prováděny za otevřeného provozu Součástí je proto důsledné dodržování BOZP, používání bezpečnostních prvků a prostředků ochrany, samozřejmé je důsledné proškolení obsluhy stojů a všech zúčastněných pracovníků a každodenní připomenutí prvků BOZP provádějícím pracovníkům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000248

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-22/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice I/32 v km 4,583

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

763 008,- bez DPH (791 572,32 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

739 336,50 bez DPH (894 597,17 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce I/32 Okřínek - propustek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 7. 9. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap