I/3 Čištění příkopů a obnova krajnic Olbramovice – hranice kraje km 28,571 – 45,000

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce I/3 Čištění příkopů a obnova krajnic Olbramovice – hranice kraje km 28,571 – 45,000 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

I/3 Čištění příkopů a obnova krajnic Olbramovice – hranice kraje km 28,571 – 45,000

Předmět veřejné zakázky

V celé délce úseku km 28,571 – 45,0 jsou zanesené krajnice vrstvou nánosu, který brání volnému odtoku vody z tělesa vozovky a tato při dešti vytváří nebezpečné kaluže.
V celé délce úseku jsou zarostlé odvodňovací kanály a zanešené nánosy bahna, které brání řádnému odtoku vody z tělesa vozovky.
V některých místech vybudovaných odvodnění je třeba odstranit ruderální porost zarůstající odvodnění.
V některých místech vybudovaných odvodnění je třeba odstranit náletové porosty zarůstající odvodnění.
Čištění příkopů zpevněných š. dna 400 mm, silně zanesené, zarostlé nálety a ruderálním porostem.
Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm, místy je třeba odstranit nánosy v šířce až 1,2 m.
Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm pod svodidly
Odstranění náletů zarůstajících systém odvodnění
Čištění propustků zarostlých nálety a ruderálním porostem, potrubí zanesené
Oprava odvodnění a výměna betonových prvků
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000235

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-139/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice I/3 Olbramovice – hranice kraje km 28,571 – 45,000, úseky viz příloha.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 984 700,- bez DPH (2 401 487,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 779 235,- bez DPH (2 152 874,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce I/3 Čištění příkopů a obnova krajnic Olbramovice – hranice kraje km 28,571 – 45,000.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 24. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap