I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve vyčištění příkopů v množství do 0,5 m3/m se zpevněným i nezpevněným dnem, odstranění nánosů krajnic v tl. do 200 mm a totéž pod krajnicemi, odstranění náletových dřevin v odvodnění, výměna poškozených žlabovnic a oprava profilů, vyčištění propustků, nakládka a odvoz na skládku, skládkovné. Součástí plnění je i DIO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000070

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

125/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice I/16 cca km 34,500 – 53,000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 898 895,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

11. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Mečíř

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap