I/105 Psáry - Jílové, km 4,050-4,600 - povodně 2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce I/105 Psáry - Jílové, km 4,050-4,600 - povodně 2013 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

I/105 Psáry - Jílové, km 4,050-4,600 - povodně 2013

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je řešení povrchového odvodnění, které je hlavním faktorem podmiňujícím vznik řešených závad.
Uvedená porucha se nachází v místě bezejmenného přítoku Zahořanského potoka (ČHP
1-09-04-003), který je převeden pod komunikací kamenným rámovým propustkem. Výtokové
čelo bylo vlivem nadměrných dešťů a následného sesuvu svahu zcela porušeno. Komunikace je vedena v odřezu, v místě propustku a vzniklého sesuvu v násypu. V uvedeném místě cca km 4,520 (resp. v km 0,072 ve smyslu staničení navrhované opravy) bude odtěžen stávající propustek a zhotoven nový železobetonový propustek DN1200 délky 27,80 m s betonovými čely. Délka úseku s nově navrhovanou konstrukcí vozovky je 20m.V místě napojení nové a stávající konstrukce jsou navrženy přechodové úseky dl. 5 m s výměnou obrusné vrstvy. Součástí stavby je i výměna svodidel a zpevnění krajnice štěrkodrtí. Koryto potoka před vtokem a za výtokem z propustku bude upraveno a vydlážděno lomovým kamenem do betonu. V projektu je navrženo pročištění stávajícího pravostranného příkopu a obnova
vodorovného dopravního značení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000076

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

139/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

II/105 Psáry - Jílové km 4,050-4,600

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 539 402,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 9. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ladislav Bak

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce I/105 Psáry - Jílové, km 4,050-4,600 - povodně 2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 16. 9. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 15. 12. 2014 Zobrazit
Příloha k dodatku č. 1 15. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 17. 12. 2014 Zobrazit
Příloha k dodatku č. 2 17. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap