Výběrové řízení na dodávku laserového popisovacího stroje pro společnost KR - TOOLS s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku laserového popisovacího stroje pro společnost KR - TOOLS s.r.o. zadávané zadavatelem KR - TOOLS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KR - TOOLS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku laserového popisovacího stroje pro společnost KR - TOOLS s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks laserového popisovacího stroje pro společnost KR - TOOLS s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.

Dodávkou této technologie se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie. Doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.

Složení stroje z přepravy si zajišťuje zadavatel sám na své vlastní náklady.

Dodavatel musí garantovat záruční servisní podporu. Dodavatel musí poskytnout školení vztahující se k provozu technologie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV2020IN01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30175000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Bojkovice, Mánesova 997, PSČ 68771

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

810 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

28. 8. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KR - TOOLS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RADIM KUCHAŘ

Kontaktní e-mail: kr-tools@kr-tools.eu

Kontaktní telefon: +420 572 641 311

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku laserového popisovacího stroje pro společnost KR - TOOLS s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap