Dodávka odprašovacího zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka odprašovacího zařízení zadávané zadavatelem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka odprašovacího zařízení

Předmět veřejné zakázky

Dodávka odprašovacího zařízení za šachtovou pec Varta.
Zakázka se skládá z následujících částí:
- PS10 Dodávka provozního souboru dohořívací věže
- PS11 Dodávka provozního souboru filtru šachtové pece
- SO01 Stavební práce na filtru šachtové pece
- SO02 stavební práce na základech dohořívací věže

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram VI č.p.530, 26181 Příbram

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

48 453 490,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 1. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Novák CSs.

Kontaktní e-mail: novak@kovopb.cz

Kontaktní telefon: +420 318 470 286

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka odprašovacího zařízení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace včetně příloh 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace I.část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace II.část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace III. část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace IV.část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace V.část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace VI. část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace VII. část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace VIII. část 2. 11. 2015 Zobrazit
Projektová dokumentace IX. část 2. 11. 2015 Zobrazit
Prohlídka místa plnění 12. 11. 2015 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 3. 12. 2015 Zobrazit
Upřesňující informace 3. 12. 2015 Zobrazit
Protokol o určení vnějších vlivů 3. 12. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 12. 2015 Zobrazit
Návrh kupní smlouvy 3. 12. 2015 Zobrazit
Doplňující informace I. 8. 12. 2015 Zobrazit
Doplňující informace II. 10. 12. 2015 Zobrazit
Př.1 - poruchy,havarie-filtr 14. 12. 2015 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 17. 12. 2015 Zobrazit
Výkaz výměr 17. 12. 2015 Zobrazit
Odpovědi 28.12.2015 28. 12. 2015 Zobrazit
Doplňující informace IV. 8. 1. 2016 Zobrazit
Doplňující informace V. 13. 1. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 28. 1. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 29. 1. 2016 Zobrazit
Informace o podaných námitkách a rozhodnutí o nich 4. 2. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku zadávacího řízení a zadání zakázky 22. 2. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 22. 2. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 22. 2. 2016 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 11. 11. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap