Výrobna tryskacích zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výrobna tryskacích zařízení zadávané zadavatelem Kovo Staněk, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovo Staněk, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výrobna tryskacích zařízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení demolice stávajících objektů a výstavba nové výrobní haly, areálových komunikací a zpevněných ploch. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované Ing. Václavem Cichrou, č. zakázky 20/2015. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 6 – Dokumentace pro výběr zhotovitele.
Zakázka je realizována jako součást projektu "Výrobna tryskacích zařízení" spolufinancovaného z OPPIK - Nemovitosti.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se zájemcům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Otevírání nabídek proběhne dne 21.3.2016 v 16:15 na adrese zadavatele. Otevírání nabídek se mohou účastnit zájemci (nebo jejich zástupci), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

631478

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45213250-0;

Místo plnění veřejné zakázky

Klobouky u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

68 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výrobna tryskacích zařízení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výrobna tryskacích zařízení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
S T A V O Č spol. s r.o. (47902213) Dodavatel 65 229 312,- Kč vč. DPH
53 908 522,- Kč bez DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. (26285363) Uchazeč 72 584 134,- Kč vč. DPH
59 986 888,- Kč bez DPH
POZIMOS, a.s. (00147389) Uchazeč 91 239 259,- Kč vč. DPH
75 404 346,- Kč bez DPH
KLEMENT a.s. (25016695) Uchazeč 95 473 387,46 Kč vč. DPH
78 903 626,- Kč bez DPH
Zlínstav a.s. (28315669) Uchazeč 65 893 442,71 Kč vč. DPH
54 457 390,67 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap