Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o. 3. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o. 3. etapa zadávané zadavatelem Kovo Šmerda s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovo Šmerda s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o. 3. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Službami průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se rozumí:
A. Vývoj konstrukční koncepce svěráku a mechatronického převodového mechanismu svěráku
1. Konstrukční vývoj a optimalizace návrhů konstrukční koncepce sestavy svěráku 30 kN pro zajištění správné geometrie a funkčnosti sestavy svěráku,
2. Konstrukční vývoj a optimalizace mechatronického převodového mechanismu svěráku pro dosažení potřebné upínací síly a vysoké životnosti převodového mechanismu,
3. Optimalizace návrhů mechatronické sestavy svěráku pro dosažení definovaných parametrů sestavy,
B. Pevnostní analýzy konstrukčních návrhů komponent a vývojových sestav svěráku
4. 25x pevnostní a materiálové analýzy návrhů a komponent svěráku – vyhodnocení návrhů,

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV22AP01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

570 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kovo Šmerda s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Šmerda

Kontaktní e-mail: smerdakovo@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 530 360 062

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o. 3. etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap