Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání zadávané zadavatelem Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce všech podlaží památkově chráněné nemovitosti v Praze 1, na Malé Straně, v ulici Lázeňské čp. 482/5, který zadavatel využívá pro výuku a internát s potřebným sociálním, hygienickým a kancelářským zázemím pro provoz zadavatele. V objektu se bude měnit pouze dílčí dispozice. Největší dispoziční změna bude v 5. NP, kde budou vybudovány učebny. Komíny budou zachovány, budou opraveny. Okna v objektu budou repasována nebo nahrazena kopiemi. Fasáda objektu bude zbavena nečistot, opravena a opatřena novým nátěrem. Navržena je výměna stávající střešní krytiny, na celé střeše bude provedena pálená krytina – korunově skládaná bobrovka. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z měděného plechu. Vymění se veškeré elektroinstalace včetně osvětlení. Bude provedena kompletní výměna otopných těles a rozvodů, nebude se navrhovat nová kotelna, využije se stávající z objektu Lázeňská 3 a odtud se napojí nové rozvody. Zdravotní instalace bude vyměněna a osadí se nové zařizovací předměty. V 1. p.p. bude zhotovena výtahová šachta pro osobní výtah, která bude v dojezdové části železobetonová monolitická ukončená v rovině podlahy 1.N.P. Do vyšších podlaží je navržena lehká ocelová prostorová konstrukce výtahové šachty s opláštěním dřevovláknitými deskami se zvukovou izolací. Konstrukce výtahu a zaklopení budou upřesněny podle požadavků dodavatele technologie včetně zásahů do navazujících konstrukcí.

Poznámka

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 22.01.2016 od 11:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude na adrese sídla zadavatele: Maltézské nám. 14, Praha 1 (na vrátnici).
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 04.03.2016 od 11:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude na adrese sídla zadavatele: Maltézské nám. 14, Praha 1 (na vrátnici).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

630107

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45454100-5, 45214200-2, 45212350-4

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

43 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

30 827 144,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 1. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 1. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 3. 2016, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění veřejné zakázky 14. 1. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Projektová dokumentace 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení dle § 62 odst. 2 ZVZ 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Seznam stavebních prací dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD – Čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD – Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 ZD – Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 ZD – Předložený slepý rozpočet 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 ZD – Seznam subdodavatelů 14. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 ZD - Stavební povolení 14. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 21. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 28. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 4. 2. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 24. 2. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 - Příloha č. 1 ZD - Projektová dokumentace - část 1 24. 2. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 - Příloha č. 1 ZD - Projektová dokumentace - část 2 24. 2. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 11. 3. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 5. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 24. 5. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 17. 1. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1. list 17. 1. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2. list 17. 1. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 17. 1. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap