Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny zadávané zadavatelem KOITO CZECH s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOITO CZECH s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení s cílem optimalizovat likvidaci plynných emisí umístěných v závodě (podniku) zadavatele, a to úpravou VZT a dodávkou filtrace TZL s automatickou regenerací filtračního média. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení a souvisejících komponentů, zajištění montáže, instalace, napojení elektrické energie a tlakového vzduchu a v neposlední řadě také nastavení provozních podmínek. Regulace stávajících a nových odtahů z výrobních linek tak aby nové zařízení nemělo negativní vliv na stávající zařízení ohledně kvality výroby, propojení ovládání se stávající technologií, revize a zkouška dodaného a instalovaného zařízení.
Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 - Charakteristika zakázky.

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“). Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 38, resp. 25 zákona.
Zadavatel této veřejné zakázky je dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona, neboť veřejná zakázka, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, je z více než 50% spolufinancována z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, resp. spolufinancována z prostředků finančních mechanismů Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

375440

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/01/2013/KOITO

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5: Filtrační zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Žatec, Na Astře 3001, PSČ 438 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Kubásek

Kontaktní e-mail: kubasek@nasefirma.eu

Kontaktní telefon: +420 733 311 700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. (42869781) Dodavatel 6 897 000,- Kč vč. DPH
5 700 000,- Kč bez DPH
CIPRES FILTR BRNO s.r.o. (46976531) Uchazeč 8 445 800,- Kč vč. DPH
6 980 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap