Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář zadávané zadavatelem Kanonie premonstrátů v Želivě. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kanonie premonstrátů v Želivě

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní restaurování mobiliáře kostela Narození Panny Marie v Želivě – restaurování těchto děl: hlavní oltář, čtyři ostatkové skříňky, dvě plastiky (socha sv. Petra a socha sv. Pavla), dva rokokové relikviáře – skříňky na menze u obrazu Panny Marie Starobrněnské, opatské křeslo a tři taburetky, dvě řady chórových lavic – základní konstrukce vč. architektury a zlacených prvků a plastik a plastické prvky nad římsou chórových lavic, dvě plastiky sousoší Zvěstování Panně Marii, varhanní skříň a související architektura, oltář sv. Norberta, oltář blahoslaveného Heřmana včetně dvou relikviářů, reliéf sv. Ducha, oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, oltář Panny Marie Lurdské, dřevěná mřížka, kazatelna, dvě řady barokních lavic, varhany na kruchtě – varhanní skříň, oltářní mensa pod obrazem Panny Marie Starobrněnské, novogotický baldachýn nad opatským křeslem, kovová tepaná mřížka, dřevěná mřížka, zábradlí kruchty a tribun, oprava dřevěné podlahy tribuny kostela atd.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

492764

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

92312000-1; 45212350-4; 50800000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Želiv - Kostel Narození Panny Marie

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 363 000,- bez DPH (15 367 450,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

13 588 100,- bez DPH (15 626 315,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 1. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVONA Tender, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Dubová

Kontaktní e-mail: dubova.stavona@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 567300128; + 420 733715019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Text+foto 18. 11. 2014 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 18. 11. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 18. 11. 2014 Zobrazit
Oznámení o zakázce 18. 11. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí - závazné stanovisko k obnově interiéru kostela; ROZHONDUTÍ - závazné stanovisko ke kompletnímu restaurování mobiliá 18. 11. 2014 Zobrazit
Restaurování mobiliáře, orientační restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr 18. 11. 2014 Zobrazit
Soupis prací - plátce DPH 18. 11. 2014 Zobrazit
Soupis prací - neplátce DPH 18. 11. 2014 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 18. 11. 2014 Zobrazit
Titulní list nabídky 18. 11. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení §50 - ekonomická a finanční způsobilost 18. 11. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení §68 18. 11. 2014 Zobrazit
I. dodatečné informace k zadávacím podmínkám 14. 1. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - I. dodatečné informace 14. 1. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - I. dodatečné informace 14. 1. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - I. dodatečné informace 14. 1. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - I. dodatečné informace 14. 1. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - I. dodatečné informace 14. 1. 2015 Zobrazit
Platný soupi prací - plátce DPH 14. 1. 2015 Zobrazit
Platný soupi prací - neplátce DPH 14. 1. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 4. 4. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 4. 4. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SOD 8. 12. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SOD 11. 12. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Brandl s.r.o. (41188292) Dodavatel 15 367 450,- Kč vč. DPH
13 363 000,- Kč bez DPH
TERRIGENA Art s.r.o. (29105293) Uchazeč 22 792 189,- Kč vč. DPH
19 819 295,- Kč bez DPH
RenoArt s.r.o. (47473215) Uchazeč 19 877 261,- Kč vč. DPH
17 284 575,- Kč bez DPH
Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o. (26153777) Uchazeč 19 795 675,- Kč vč. DPH
17 213 630,- Kč bez DPH
GEMA ART GROUP a.s. (26437741) Uchazeč 27 554 000,- Kč vč. DPH
23 960 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Miroslav Šach (66427801)
RNDr. Milena Nečásková ak. mal. (40598713)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap