Trasy optické sítě FTTH ve městě Kadaň – část SEVER – ul. Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Trasy optické sítě FTTH ve městě Kadaň – část SEVER – ul. Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná zadávané zadavatelem Kabelová televize Kadaň, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kabelová televize Kadaň, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Trasy optické sítě FTTH ve městě Kadaň – část SEVER – ul. Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky. Jedná se o stavbu technické infrastruktury podzemního komunikačního vedení veřejné sítě elektronických komunikací. Podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě se rozumí kabelové vedení vč. kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem. Nová úložná trasa pro podzemní komunikační vedení řeší budoucí optické napojení bytových a jiných objektů v ulicích Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná. Práce a dodávky zahrnují zejména:
1 Zemní práce
2 Pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček
3 Instalace mikrokabelů
4 Připojení objektů 50 rodinných domů + 4 bytové domy (fakturace dle skutečnosti)
5 Závěrečné měření, tlakové a kalibrační zkoušky, komplexní měření parametrů optických vláken
6 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
7 Vypracování geometrického zaměření provedené stavby pro vožení do GISu a geometrického plánu stavby pro vklad do KN
Podrobný rozsah prací je uveden v PD a ve výkazu výměr, které jsou součástí této „Výzvy“. Zhotovení díla bude provedeno dle projektové dokumentace stavby v souladu s obchodními podmínkami, v souladu s územním souhlasem a podle platných norem a předpisů. Navržené materiály musí být minimálně shodných nebo srovnatelných vlastností.
Blíže viz zadávací podmínky

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 32562000-0

Místo plnění veřejné zakázky

ul. Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná v Kadani

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 380 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petra Dudková

Kontaktní e-mail: info@ktkadan.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Trasy optické sítě FTTH ve městě Kadaň – část SEVER – ul. Polní, Obránců míru, Ovesná, Ječná.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap