Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku zadávané zadavatelem JKR group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JKR group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku“. Jedná se o stavební práce spojené s rekonstrukcí. Předmětem záměru je rekonstrukce stávající části areálu firmy STEEL EFECT a.s. na st. p. č. 1366/5 v k. ú. Cheb. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako výrobní hala. Předmětem výroby budou polystyrenové fasádní a sádrové interiérové prvky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov 45453100-8 Modernizace budov 45454000-4 Přestavba budov

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je místo stavby ulice Wolkerova a Pražská, st. p. č. 1366/5 v k. ú. Cheb.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

29. 11. 2012, 17:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap