Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004 zadávané zadavatelem Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace úzkorozchodných motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004 v majetku zadavatele, dle technických požadavků uvedených v příloze č. 2 „Technické zadání modernizace úzkorozchodného motorového vozu M 27“ dle závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je včetně smluvních příloh přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „motorový vůz“) a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vyhotovení a předání všech předepsaných průkazů způsobilosti a dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34620000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

62 374 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

7. 12. 2012, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap