Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. zadávané zadavatelem JIHLAVAN, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je kompletní rekonstrukce rozvodny vysokého napětí,
trafostanice a rozvodny nízkého napětí. Dále je to návrh, dodávka, implementace a uvedení
do provozu on - line energetického monitoringu. Jedná se o hardware a software on - line
energetického monitoringu, včetně zajištění příslušných komunikačních sběrnic a zdrojů
dat, které zajistí sledování, vizualizaci a archivaci toků energie (elektrická energie, s
potenciální možností připojení – zemní plyn, pitná voda a případná další analogová, binární
a digitální data v budoucnu) s cílem optimalizovat spotřebu energií a nákladů na tyto
vstupy.

Tato veřejná zakázka je koncipovaná jako jeden neoddělitelný celek, kdy je na trhu zcela
běžné plnění takového zadání 1 dodavatelem.

Součástí dodávky je také ekologická likvidace kompletního původního materiálu, který
vznikne rekonstrukcí rozvodny vysokého napětí, trafostanice a rozvodny nízkého napětí,
návrhu, dodávky, implementace a uvedení do provozu on - line energetického monitoringu.
Zadavateli bude předán protokol o ekologické likvidaci z certifikovaného pracoviště a to
nejpozději s předáním díla v rozsahu ke všem likvidovaným kusům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

3117 / 31170000-8 Transformátory 3173 / 31730000-2 Elektrotechnická zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s., Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JIHLAVAN, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Kubát

Kontaktní e-mail: kubat@jihlavan.cz

Kontaktní telefon: +420 723 182 634

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap