VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s. zadávané zadavatelem JIHLAVAN, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky pro část 1 je dodávka, instalace, uvedení strojů do provozu, zaškolení pracovníků údržby a obsluhy to stroje. Jedná se o stroj, který je určen k obrábění nerezových materiálů, uhlíkových ocelí, slitin duralu a litiny. Stroj musí být koncipován tak, že operátor může pomocí ručních ovládacích prvků řídit pohyb všech os a funkcí stroje. Další specifika jsou uvedeny v Příloze č. 4A.

Předmětem plnění zakázky pro část 2 je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků údržby a obsluhy tohoto stroje. Jedná se o stroj, který je určen k obrábění nerezových materiálů, uhlíkových ocelí, slitin duralu a litiny. Stroj musí být koncipován tak, že operátor může pomocí ručních ovládacích prvků řídit pohyb všech os a funkcí stroje. Další specifika jsou uvedeny v Příloze č. 4B.

Oba dodávané stroje musejí být nové a nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Výběrové řízení je vyhlášeno v režimu dílčího plnění a je rozděleno na 2 části – samostatné zakázky.
• část 1 – MAN - CNC soustruh
• část 2 – MAN - CNC frézka
Účastník je oprávněn podat svoji nabídku na libovolný počet zakázek či na všechny zakázky.

Jestliže účastník podává svoji nabídku na více částí, zadavatel požaduje podání samostatné nabídky pro každou část zakázky.

Zakázka musí být realizována plně v souladu s Přílohou č. 4A nebo 4B této Zadávací dokumentace.

Poznámka

Společnost (dále jen „Zadavatel“) v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášenými Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele „VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.„ Ve vztahu k těmto pravidlům se jedná o Zakázku o předpokládané hodnotě více než 2 mil. Kč bez DPH do 200 mil. Kč bez DPH včetně, na kterou se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. Na Zakázku je žádána dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace VII., projektu „Inovační opatření pro zavedení výroby nových a inovovaných produktů společnosti JIHLAVAN, a.s.“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42900000-5 Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s., Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 033 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

26. 4. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: kontaktní osoba

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Kubát

Kontaktní e-mail: kubat@jihlavan.cz

Kontaktní telefon: +420 723 182 634

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap