Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění II zadávané zadavatelem JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka výrobních technologií v rámci projektu „Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“.
Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a C (specifikace jednotlivých Dílčích plnění viz níže). Dodavatel je pro svou nabídku oprávněn zvolit kterékoliv z Dílčích plnění, popř. obě Dílčí plnění současně. Každé Dílčí plnění bude Zadavatelem hodnoceno samostatně.
Zadávací podmínky jsou shodné pro obě Dílčí plnění, není-li uvedeno jinak.
Předmětem Dílčího plnění A je dodávka jednokotoučové pily pro podélné rozmítání řeziva.
Předmětem Dílčího plnění C je dodávka optimalizační krátící pily s tlačným podavačem.
Poznámka: Dílčí plnění B bylo součástí předcházející zakázky, viz profil zadavatele, zakázka P21V00000001.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.kdv.cz/hbr/

Poznámka

Zadávací podmínky (ZaF) jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny na profilu Zadavatele a v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“, ID zakázky v systému 2270237253.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6: Průmyslové stroje

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo Zadavatele, tj. JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672, 757 01 Valašské Meziříčí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2021, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bohdan Mikušek

Kontaktní e-mail: bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 737 263 912

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací podmínky 7. 7. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ, DP C 26. 7. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ, DP A 2. 8. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap