Dodávka FVE pro IREL – II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka FVE pro IREL – II. zadávané zadavatelem IREL, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

IREL, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka FVE pro IREL – II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechy stávajících staveb výrobního areálu společnosti IREL, spol. s r.o. doplněné o bateriový úložný systém FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp bude tvořena 222 panely 450 Wp.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 2 zákona a to tak, že takto změněný, resp. nahrazený dodavatel bude účastník, který se umístil v zadávacím řízení jako druhý, resp. třetí v pořadí, a to vždy, pokud se zadavatel rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou podepsal s vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení, bez ohledu na to, zda je takové odstoupení původním vybraným dodavatelem rozporováno nebo soudně napadeno.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2022-045717

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0; 09332000-5; 31440000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Miroslavské Knínice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 970 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 11. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 11. 2022

Lhůta pro podání nabídek

8. 12. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka FVE pro IREL – II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 10. 11. 2022 Zobrazit
Přílohy č. 1-5 ZD 10. 11. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap