Stavební úpravy objektu ul. Pikartská 1361/56, Ostrava Radvanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu ul. Pikartská 1361/56, Ostrava Radvanice zadávané zadavatelem Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu ul. Pikartská 1361/56, Ostrava Radvanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající třípodlažní budovy s jedním podzemním podlažím a přilehlého jednopodlažního přízemního technického objektu na ul. Pikartská 1361/56, Ostrava Radvanice.

Poznámka

Výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídky uchazečů budou předkládány v českém jazyce.

Zadavatel vylučuje předložení nabídek ve variantním řešení a zároveň vylučuje i dílčí plnění
zakázky.

Informace k zakázce (vysvětlení k zadávací dokumentaci) se neposkytují telefonicky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-005286

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017/02/26

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

21 752 371,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radomil Dokoupil

Kontaktní e-mail: dokoupil@edimex.cz

Kontaktní telefon: +420 602 724 985

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu ul. Pikartská 1361/56, Ostrava Radvanice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 26. 2. 2017 Zobrazit
Oznámení o zahájení výběrového řízení 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.1 zadávací dokumentace - Krycí list nabídky 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.3 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.4 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o realizaci obdobných stavebních prací 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o závaznosti podmínek zadávacího řízení 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.6 zadávací dokumentace - Závazný vzor Smlouvy o dílo 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.7 zadávací dokumentace - Položkový výkaz výměr (soubory) 26. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č.8 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace 26. 2. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 1. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 14. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 20. 3. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa realizace ze dne 16.3.2017 20. 3. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa realizace ze dne 21.3.2017 24. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 24. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 27. 3. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa realizace ze dne 27.3.2017 27. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 28. 3. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7 30. 3. 2017 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení 19. 4. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 2. 5. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap