Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o. zadávané zadavatelem IKTUS, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

IKTUS, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací směřujících k zateplení výrobní haly. Cílem projektu je snížení energetických ztrát obálkou objektu, snížení energetické náročnosti budovy za účelem ekonomické úspory při provozu výrobní haly a snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným apod.

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Toto výběrové řízení je vyhlášeno okamžikem uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, lhůta pro podávání nabídek počíná dnem následujícím po tomto uveřejnění. Zadávací dokumentace, včetně veškerých příloh a případných dodatečných informací k zakázce, je uveřejněna na Profilu zadavatele.

Výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Verze: MPO 23495/16/61100, platnost od 1.6.2016).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006836

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45.32.10.00-3

Místo plnění veřejné zakázky

Zátor-Loučky 100, 793 16 Zátor, Okr. Bruntál, MSK

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH (2 420 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 3. 2017, 00:08:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IKTUS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Murová

Kontaktní e-mail: jana.murova@iktus.cz

Kontaktní telefon: 776636492

Kontaktní datová schránka: ppybjjg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap