FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov zadávané zadavatelem HRUŠKA, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HRUŠKA, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 199,80 kWp a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu.
Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno ve 2.NP (místnost č. 230). Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu objektu.
Na střeše, kde bude instalována nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 199,80 kWp, je umístěna stávající fotovoltaická elektrárna o výkonu 30kWp. Stávající FVE 30 kWp je kompletně provedena, napojena do stávajících rozvodů objektu v rozvodně NN a plně funkční. Pro novou FVE 199,80 kWp bude provedena samostatná elektroinstalace; budou instalovány vlastní střídače, rozvaděče a elektroinstalační rozvody. Systémy uvedených fotovoltaických elektráren nebudou vzájemně propojeny a jejich provoz bude nezávislý.
Podmínka poskytovatele dotace je, aby předmětem dodávky byly polykrystalické FV moduly s minimální účinností 14 %.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-009529

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 630 280,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2018, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap