Stavba základny strojů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavba základny strojů zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavba základny strojů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je stavba základu lisu a sušičky.
Popis základu lisu: Vzhledem k hmotnosti stroje (cca 50 tun) není možné postavit technologii na obyčejnou podlahu. Je nutné vytvořit základ, na který bude lis postaven tak, aby jeho vlastnosti splňovaly v případě nosnosti všechny potřebné standardy. Jedná se tedy o stavební práce spojené s instalací lisu, včetně základů, elektroinstalačních a pneumatických komponentů.
Popis základu sušičky: Včetně napojení na vzduch, elektrickou energii a odpad. Součástí dodávky jsou bourací a stavební práce spojené s instalací sušičky včetně všech elektroinstalačních prací.
Podrobně viz. slepý rozpočet.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Jedná se o výběrové řízení zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

-

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

-

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH (1 815 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 604994477

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavba základny strojů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap