Dodávka HW a SW vybavení pro HOBES, spol. s r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka HW a SW vybavení pro HOBES, spol. s r. o. zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka HW a SW vybavení pro HOBES, spol. s r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedeného hardwarového a softwarového vybavení ve stanoveném počtu kusů, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Zakázka je zadávána na části. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. Výběr dodavatele v jedné části nepodmiňuje jeho výběr v části jiné. V případě podání nabídky na všechny částí je možno podat nabídku v jedné obálce. Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení této zadávací dokumentace všech částí zakázky.

Část A: Hardware – PC sestavy pro 3D CAD CAM (5 ks)
Předmětem této části zakázky je dodávka hardwarového vybavení (počítačové sestavy) v počtu 5 ks pro práci s 3D CAD CAM pro účely konstruování dílů a sestav výrobkových celků, konstruování nástrojů, programování CNC strojů, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 129 495 Kč bez DPH.

Část B: Software 3D CAD CAM (5 ks)
Předmětem této části zakázky je dodávka programového vybavení (software) v počtu 5 ks pro účely konstruování dílů a sestav výrobkových celků, konstruování nástrojů a přípravků, programování CNC strojů, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 1 250 000 Kč bez DPH.

Část C: Hardware – PC sestava pro děrovací lis
Předmětem této části zakázky je dodávka hardwarového vybavení (počítačové sestavy) v počtu 1 ks určenou pro programování děrovacího lisu, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 25 890 Kč bez DPH.

Část D: software pro děrovací lis
Předmětem této části zakázky je dodávka programového vybavení (software) v počtu 1 ks určeného pro programování děrovacího lisu, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 147 900 Kč bez DPH.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 553 285,- bez DPH (1 879 474,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 9. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka HW a SW vybavení pro HOBES, spol. s r. o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap