Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449 zadávané zadavatelem Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ je vybavení nově rekonstruovaných a modernizovaných odborných učeben a laboratoří chemie, fyziky a biologie. Jedná se o dodávky vždy funkčního komplexního celku včetně revizí. Zakázka je v rámci podlimitního řízení rozdělena do 5 částí.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.gymozart.cz/obsah/vyberova.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

C14207

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Gy/2014/02/VŘ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39162200-7 Školící pomůcky a zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 466 384,- bez DPH (2 984 321,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 3. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regionílní rozvojová agentura PKj

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Drahovzalová

Kontaktní e-mail: katerina.drahovzalova@rrapk.cz

Kontaktní telefon: 466053914

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 13. 2. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 13. 2. 2014 Zobrazit
Přílohy Výzvy k podání nabídek - zip 13. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 24. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 - příloha č.4B 24. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 - příloha č.4E 24. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 5. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 17. 3. 2014 Zobrazit
Výsledek výběrového řízení - část E 25. 3. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - část E 25. 3. 2014 Zobrazit
Rozhdnutí o zrušení zadávacího řízení - část E 26. 3. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - část A 1. 4. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - část B 1. 4. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - část C 1. 4. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - část D 1. 4. 2014 Zobrazit
Výsledek výběrového řízení C14207 3. 4. 2014 Zobrazit
Protokol o jednání hodnotící komise_částA 3. 4. 2014 Zobrazit
Protokol o jednání hodnotící komise_částB 3. 4. 2014 Zobrazit
Protokol o jednání hodnotící komise_částC 3. 4. 2014 Zobrazit
Protokol o jednání hodnotící komise_částD 3. 4. 2014 Zobrazit
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 15. 4. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 4. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva - část A 16. 4. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva - část B 16. 4. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva - část C 16. 4. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva - část D 16. 4. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele_část A 7. 8. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele_část B 7. 8. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele_část C 7. 8. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele_část D 7. 8. 2014 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny_část B 3. 9. 2014 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny_část C 3. 9. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap