Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie zadávané zadavatelem Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do laboratoře chemie a váhovny, dodávka pomůcek pro laboratoř chemie a dodávka a vybudování posluchárny fyziky v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu „Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002630.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1 – Dodávka nábytku do laboratoře chemie a váhovny
Část 2 – Dodávka pomůcek pro laboratoř chemie
Část 3 – Dodávka a vybudování posluchárny fyziky

Předmětem veřejné zakázky pro Část 1 veřejné zakázky je dodávka nábytku do laboratoře chemie a váhovny (laboratorních stolů, židlí, polic a skříní) dle specifikace uvedené v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídky, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, montáž a umístění nábytku.

Předmětem veřejné zakázky pro Část 2 je dodávka pomůcek pro laboratoř chemie (bezpečnostní skříně, myčky laboratorního skla, laboratorní váhy, magnetické míchačky s ohřevem, chladničky, sušárny a mikroskopu) - dle specifikace uvedené v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, případně instalace a zaškolení obsluhy budou-li nezbytné.

Předmětem veřejné zakázky pro Část 3 veřejné zakázky je dodávka a vybudování posluchárny fyziky – dodávka nábytkového vybavení a instalace zásuvek 230V pro žákovská pracoviště - dle specifikace uvedené v příloze č. 4 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, montáž, instalace a provedení všech souvisejících prací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39100000-3; 39180000-7; 42959000-3; 38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava - Hrabůvka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 411 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Šárka Staníčková

Kontaktní e-mail: stanickova@ghrabuvka.cz

Kontaktní telefon: +420 606 208 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap