„Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti GRANITA s.r.o.“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti GRANITA s.r.o.“ zadávané zadavatelem Granita s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Granita s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti GRANITA s.r.o.“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti GRANITA s.r.o. Konkrétně se jedná o dodávku mobilní třídicí linky složené z třísítného třídiče a hrubotřídiče. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pozemková parcela p. č. 111/5 Žumberk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 295 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

13. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Deregio Tender, s.r.o.

Kontaktní e-mail: zakazky@deregio.cz

Kontaktní telefon: +420 511 113 229

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti GRANITA s.r.o.“.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap