VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVANÍ ELEKTRONIKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVANÍ ELEKTRONIKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL zadávané zadavatelem Garrett Motion Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Garrett Motion Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVANÍ ELEKTRONIKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je přístrojové vybavení pro elektrické zkoušky elektrického měniče do výkonu 54kW a do napětí 1000V podle norem LV124 a ISO 21498.
Detailní specifikaci poskytne zadavatel oproti podepsané dohodě o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Uchazeč odešle originál dohody o mlčenlivosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče na adresu:
• Paní Veronika Fardová
Finance Leader
Garrett Motion Czech Republic s.r.o.
Turanka 1387/100, Slatina
627 00 Brno, Czech Republic
a zároveň odešle kopii této dohody o mlčenlivosti na emailovou adresu: Veronika.Fardova@garrettmotion.com v návaznosti na to bude uchazeči poskytnuta detailní technická specifikace.
V rámci výběrového řízení není umožněno dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 5. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 5. 2022

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2022, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVANÍ ELEKTRONIKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap