VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU MODULÁRNÍHO SIMULÁTORU HARDWARE IN THE LOOP (HIL)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU MODULÁRNÍHO SIMULÁTORU HARDWARE IN THE LOOP (HIL) zadávané zadavatelem Garrett Motion Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Garrett Motion Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU MODULÁRNÍHO SIMULÁTORU HARDWARE IN THE LOOP (HIL)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka modulárního simulátoru hardware in the loop (HIL).
Detailní specifikaci poskytne zadavatel oproti podepsané dohodě o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Uchazeč odešle originál dohody o mlčenlivosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče na adresu:

Paní Veronika Fardová
Finance Leader
Garrett Motion Czech Republic s.r.o.
Turanka 1387/100, Slatina
627 00 Brno, Czech Republic

a zároveň odešle kopii této dohody o mlčenlivosti na emailovou adresu: Veronika.Fardova@garrettmotion.com v návaznosti na to bude uchazeči poskytnuta detailní technická specifikace.

Uchazeč musí splnit technickou specifikaci, jinak bude z procesu výběrového řízení vyřazen.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

22. 10. 2021, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU MODULÁRNÍHO SIMULÁTORU HARDWARE IN THE LOOP (HIL).

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap