Vzdělávání pro kvalitní logistiku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vzdělávání pro kvalitní logistiku zadávané zadavatelem Frost Logistics spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Frost Logistics spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vzdělávání pro kvalitní logistiku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace služeb v podobě vzdělávacích aktivit pro potřeby zaměstnanců, a to jednak v oblasti odborného vzdělávání v rozsahu kvality a efektivity logistického systému, a jednak v oblasti doplňkového vzdělávání v rozsahu počítačových dovedností a jazykových znalostí. Tato veřejná zakázka je realizována prostřednictvím projektu: „Kvalitní logistika = kvalifikovaní zaměstnanci“, registrovaný pod číslem: CZ.1.04/1.1.02/94.00424. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit zajišťujících odborné vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení jejich kvalifikace, a to vše za účelem vzdělání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci v kapitole č. 2.3.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.esfcr.cz/ č.9254

Poznámka

Veřejná zakázka je zcela financována z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Kvalitní logistika=kvalifikovaní zaměstnanci – CZ.1.04/1.1.02/94.00424,

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

478374

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80511000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Frost Logistics spol. s r.o., Jesenická 619, 252 44 Dolní Jirčany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 045 860,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Frost Logistics spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Robert Svědík

Kontaktní e-mail: robert.svedik@frostlogistics.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vzdělávání pro kvalitní logistiku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vzdělávání pro kvalitní logistiku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ideal education s. r. o. (01758985) Uchazeč 1 099 043,- Kč vč. DPH
908 300,- Kč bez DPH
RELIANT s. r. o. (49702726) Uchazeč 1 176 071,60 Kč vč. DPH
971 960,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap