Aditivace spalovacího zdroje Mimoň

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Aditivace spalovacího zdroje Mimoň zadávané zadavatelem ENERGIE Holding a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ENERGIE Holding a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Aditivace spalovacího zdroje Mimoň

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění systému aditivace paliva dávkováním vápenného hydrátu event. jiného vhodného aditiva uskladněného v silu umístěného mimo kotelnu na ocelové konstrukci (v blízkosti zauhlovacího pasu) do spalovacího procesu parních uhelných kotlů místně označených K2, K3 a K4 v CZT Mimoň. Vápenný hydrát, event. jiné vhodné aditivum bude do paliva přidáván na zauhlovací pásové dopravě pomocí šnekového dopravníku ze zásobního sila. Dávkování bude probíhat objemově změnou otáček rotačního podavače na základě aktuální hmotnosti uhlí dopravovaného systémem zauhlování. Nová technologie bude řešena jako uzavřená doprava, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti. Celková roční spotřeba uhlí činí cca 8.200 t/rok. Maximální výkon zauhlování činí cca 20 t/hod. Objem dodávaného sila je navržen na cca 55 m3. Podíl dávkování vápenného hydrátu event. jiného vhodného aditiva vůči uhlí bude možno plynule regulovat v rozsahu 0% až 20% k množství uhlí dopravovaného zauhlovacím pasem. Plnění zásobního sila budou zajišťovat autocisterny (nejsou součástí předmětu dodávky) přes plnící potrubí sila pomocí kompresoru. Součástí dodávky je i zajištění potřebného tlakového vzduchu k provozu nově navrženého systému, související elektroinstalace a systém řízení celého procesu aditivace paliva vč. implementace do stávající vizualizace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

403627

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45253200-7

Místo plnění veřejné zakázky

Mimoň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 1. 2015, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Štefan, Ing.

Kontaktní e-mail: jiri.stefan@mvv.cz

Kontaktní telefon: +420 485 386 322

Kontaktní datová schránka: kwvds5p

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Aditivace spalovacího zdroje Mimoň.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap