„Pořízení vertikálního obráběcího centra víceosého (včetně instalace, zaškolení, zprovoznění a dopravy)“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Pořízení vertikálního obráběcího centra víceosého (včetně instalace, zaškolení, zprovoznění a dopravy)“ zadávané zadavatelem Elbee Mobility s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Elbee Mobility s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Pořízení vertikálního obráběcího centra víceosého (včetně instalace, zaškolení, zprovoznění a dopravy)“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení vertikálního obráběcího centra víceosého (včetně instalace, zaškolení, zprovoznění a dopravy).
Požadavky na vertikální obráběcí centrum víceosé (včetně instalace, zaškolení a dopravy) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2017-003905

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42612200

Místo plnění veřejné zakázky

Elbee Mobility s.r.o., Moravičany č.p. 175, 789 82 Moravičany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH (4 235 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ladislav Brázdil

Kontaktní e-mail: ladislav.brazdil@elbee.cz

Kontaktní telefon: +420 731 190 737

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Pořízení vertikálního obráběcího centra víceosého (včetně instalace, zaškolení, zprovoznění a dopravy)“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap