SW pro matematické modelování elektrických napájecích sítí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce SW pro matematické modelování elektrických napájecích sítí zadávané zadavatelem EL-INSTA ENERGO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

SW pro matematické modelování elektrických napájecích sítí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je SW vybavení pro matematické modelování elektrických napájecích sítí pro pracoviště zadavatele.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

EL-INSTA ENERGO s.r.o., Žižkova 427, 66462 Hrušovany u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Karban

Kontaktní e-mail: akarban@el-insta.cz

Kontaktní telefon: 777550189

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce SW pro matematické modelování elektrických napájecích sítí.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap