Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost DMT Jelinek s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost DMT Jelinek s.r.o. zadávané zadavatelem DMT Jelinek s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DMT Jelinek s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost DMT Jelinek s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka CNC soustruhu s příslušenstvím pro společnost DMT Jelinek s.r.o.

Dodávkou CNC soustruhu s příslušenstvím se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie, doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu vztahující se k provozu technologie. Dodavatel dále musí garantovat záruční i pozáruční servisní podporu.

Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Poznámka

Bližší specifikace předmět plnění je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621100-6

Místo plnění veřejné zakázky

provozovna společnosti DMT Jelinek s.r.o. - Široká 3a, Ivančice 664 91.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 350 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DMT Jelinek s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zbyněk Jelínek

Kontaktní e-mail: zbynek-jelinek@dmt-jelinek.cz

Kontaktní telefon: +420 515 534 981

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu pro společnost DMT Jelinek s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap