Modernizace areálu ČSAD STTRANS – výměna osvětlení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace areálu ČSAD STTRANS – výměna osvětlení zadávané zadavatelem ČSAD STTRANS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ČSAD STTRANS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace areálu ČSAD STTRANS – výměna osvětlení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou dodávky spočívající ve výměně a modernizaci osvětlení v areálu zadavatele.
Předmět výběrového řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak technickou specifikací, která je přílohou zadávací dokumentace, a slepým rozpočtem

Poznámka

Výběrové řízení dle metodiky OPPIK

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31500000-1 - Elektrické zdroje světla a svítidla

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika, Jihočeský kraj (kód NUTS: CZ031), Strakonice (kód ZÚJ: 550787), adresa: U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

860 934,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IK consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ilja Kašík

Kontaktní e-mail: i.kasik@ikconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 604 665 171

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace areálu ČSAD STTRANS – výměna osvětlení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap