Dopravní terminál Strakonice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dopravní terminál Strakonice zadávané zadavatelem ČSAD STTRANS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ČSAD STTRANS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dopravní terminál Strakonice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí.
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „Dopravní terminál Strakonice“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-022290

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Jihočeský kraj (kód NUTS: CZ031), Strakonice (kód ZÚJ: 550787), adresa pro provedení stavebních prací je blíže specifikována v projektové dokumentaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

57 242 454,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2017, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IK consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ilja Kašík

Kontaktní e-mail: i.kasik@ikconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 604 665 171

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dopravní terminál Strakonice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap