Stavební úpravy pro úsporu energií, areál Koškova 742, Turnov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy pro úsporu energií, areál Koškova 742, Turnov zadávané zadavatelem CRYTUR, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CRYTUR, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy pro úsporu energií, areál Koškova 742, Turnov

Předmět veřejné zakázky

Jde o provedení stavebních prací (bourání, přístavby, úpravy staveb, výměna výplní
otvorů, provedení izolace pláště i střech, výměna osvětlení za LED) s cílem úspory
energetické náročnosti budovy složené ze třech objektů.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Externí odkaz na bližší informace

https://josephine.proebiz.com

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P208

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45262700-8; 45262800-9; 45320000-6; 45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

CRYTUR, spol. s r.o., Koškova 742, Turnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: https://josephine.proebiz.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy pro úsporu energií, areál Koškova 742, Turnov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 12. 2. 2021 Zobrazit
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 12. 2. 2021 Zobrazit
Krycí list nabídky 12. 2. 2021 Zobrazit
ČP o základní způsobilosti 12. 2. 2021 Zobrazit
Projektová dokumentace 12. 2. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - osvětlení 2.np 12. 2. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - osvětlení 3.np 12. 2. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - stavební úpravy 12. 2. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo na stavbu 12. 2. 2021 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 12. 2. 2021 Zobrazit
Požadavky na elektronickou komunikaci 12. 2. 2021 Zobrazit
Podmínky elektronické aukce 12. 2. 2021 Zobrazit
Otisk obrazovky aukční síně 12. 2. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - celková nabídková cena 12. 2. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.1 23. 2. 2021 Zobrazit
Příloha č.1 - Dodatečné informace 23. 2. 2021 Zobrazit
Příloha č.2 - Příloha č.4c.1 - Výkaz výměr_Výrobní objekt stavební úpravy 23. 2. 2021 Zobrazit
Příloha č.3 - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 23. 2. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.2 25. 2. 2021 Zobrazit
Příloha č.1 - Dodatečné informace 23.2. 25. 2. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.3 25. 2. 2021 Zobrazit
Příloha č.1 - Dodatečné informace 24.2. 25. 2. 2021 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 1. 3. 2021 Zobrazit
Formulář pro cestu na obhlídku 1. 3. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.5 Dotazy 2.3.2021 3. 3. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.6 4. 3. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.7 4. 3. 2021 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.8 15. 3. 2021 Zobrazit
CRYTUR Informace o výsledku VŘ 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.1 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.2 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.2.1 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.2.2 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.2.3 14. 4. 2021 Zobrazit
Informace Příloha č.3 14. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap