„Navigační software s pokročilými funkcemi“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Navigační software s pokročilými funkcemi“ zadávané zadavatelem COPROSYS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

COPROSYS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Navigační software s pokročilými funkcemi“

Předmět veřejné zakázky

Koncový uživatel bude mít možnost v navigační aplikaci zvolit výpočet trasy pro elektromobil a pro výpočet trasy zadat aktuální dojez elektromobilu a kapacitu jeho baterií (resp. maximální možný dojezd elektromobilu). Navigační software bude obsahovat databázi nabíjecích stanic. Výpočet trasy pro elektromobil bude probíhat tak, že navigace zohlední aktuální dojezd elektromobilu, a pokud tento dojezd bude nižší než vypočtená trasa pro navigaci, navigační aplikace vyhledá vhodnou nabíjecí stanici v okolí trasy a tuto přidá mezi plánované zastávky navigace.
Kompletní logiku výpočtu trasy, prezentaci údajů o nabíjecích stanicích vč. způsobu získávání a sdílení dat o nabíjecích stanicích navrhne a vyvine dodavatel.

Externí odkaz na bližší informace

www.coprosys.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

FX05030062_7836

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72000000-5; 72260000-5; 72261000-2; 72263000-6; 72268000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Chrudim, Na Kopci 239

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 650 000,- bez DPH (5 626 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 3. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 3. 2024

Lhůta pro podání nabídek

19. 4. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Barbara Kovářová

Kontaktní e-mail: bara@coprosys.cz

Kontaktní telefon: 603880155

Kontaktní datová schránka: wecdgvr

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Navigační software s pokročilými funkcemi“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokuemntace 19. 3. 2024 Zobrazit
Příloha 2. 19. 3. 2024 Zobrazit
Příloha 3. 19. 3. 2024 Zobrazit
Příloha 4. 19. 3. 2024 Zobrazit
Příloha 1. 19. 3. 2024 Zobrazit
Příloha 5. 19. 3. 2024 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap