dotazy/odpovědi

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výběrové řízení na spotřební materiál pro metalografii zadávané zadavatelem COMTES FHT a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

dotazy/odpovědi

Popis informace či souboru

Dne 30. 11. 2012 byly zadavateli doručeny dotazy dodavatelů k výběrovému řízení s názvem: „Výběrové řízení na spotřební materiál pro metalografii“.

3. Dotaz:
Leštící plátna s magnetickým diskem – je nutné dodržet přesné složení leštících pláten, jaké je uvedeno v zadávací dokumentaci? (např. středně tvrdé – přírodní vlákno apod..) Pro přesnější určení leštícího plátna je lepší uvést použití (leštění, konečné leštění, chemické leštění, apod.), materiál vzorku, používaná suspenze popř. chemie pro leštění.
Zadavatel odpovídá:
Doplnění specifikace pláten:
a) Leštící plátno s magnetickým diskem - měkké syntetické vlákno, chemicky odolné - Ø 300 mm – finální oxidické leštění všech materiálů
b) Leštící plátno s magnetickým diskem - tvrdé syntetické vlákno Ø 300 mm – univerzální plátno pro diamantové suspenze se zrnitostí 9 – 3 µm
c) Leštící plátno s magnetickým diskem - středně tvrdé - přírodní vlákno Ø 300 mm – pro leštění železných i neželezných kovů a polymerů – pro zrnitost diamantové suspenze pod 3 µm včetně
d) Leštící plátno s magnetickým diskem - měkké umělé vlákno Ø 300 mm – finální leštění všech materiálů (diamantová suspenze/oxidická suspenze pod 1 µm včetně) .

4. Dotaz:
Rozbrušovací kotouče – dělicí kotouč 250mm x 32mm síla kotouče pod 0,8mm – kotouče tak velkého průměru s tloušťkou pod 0,8mm se kvůli křehkosti samotného kotouče nevyrábí. Je možné jako náhradu nabídnout kotouč a průměru 254mm tl. 1mm nebo 229mm tl. 0,8mm?
Zadavatel odpovídá:
Aby nedocházelo k diskriminaci uchazečů, připouští se tloušťka tenkého řezného kotouče 1 mm (pro rozměry kotouče  250mm x 32mm).

5. Dotaz:
Pryskyřice pro zalévání vzorků za studena – Akrylátová hmota pro zalévání za tepla – transparentní (prášek + tvrdidlo) – není v zadávací dokumentaci chyba a nejedná se o Akrylátovou hmotu pro zalévání zastudena – transparentní (prášek + tvrdidlo) ? Transparentní akrylátová hmota pro zalévání (lisování) za tepla je jen prášek bez tvrdidla.
Zadavatel odpovídá:
V zadávací dokumentaci je chyba v bodě 3.1 a) je uvedeno Akrylátová hmota pro zalévání za tepla – transparentní (prášek + tvrdidlo) – vytvrzení do 10 minut, má být uvedeno: Akrylátová hmota pro zalévání za studena – transparentní (prášek + tvrdidlo) – vytvrzení do 10 minut.

6. Dotaz:
Máme brusné magnetické disky Ø 305 mm ne 300 mm. Je to vyhovující?
Zadavatel odpovídá:
Ano je to možné.

7. Dotaz:
Máme dělící rozbrušovací kotouče Ø 254 mm. Je to vyhovující?
Zadavatel odpovídá:
Ano je to možné.

8.Dotaz:
Jaký má být středící otvor u dělicích kotoučů Ø 150 ad 2.1 bod h, a i.
Zadavatel odpovídá:
12,7 mm jako u ostatních kotoučů v bodech g); h); i); j).

9.Dotaz:
Na co má být dělicí kotouč diamantový ad 2.1 bod j – jaké má mít vlastnosti?
Zadavatel odpovídá:
Diamantový kotouč má sloužit pro dělení tvrdých a křehkých materiálů

10. Dotaz:
Jaké má být balení u diamantových suspenzí?
Zadavatel odpovídá:
Kritériem pro hodnocení je cena za jednotkové množství, v případě suspenzí 1 litr, nikoliv velikost balení.

11. Dotaz:
Jaké má být balení u oxidických suspenzí?
Zadavatel odpovídá:
Kritériem pro hodnocení je cena za jednotkové množství, v případě suspenzí 1 litr, nikoliv velikost balení.

12. Dotaz:
Bod 1.5 Požadavky na diamantové suspenze – bez nutnosti protřepání před aplikací, bez tvorby sedimentů. – Námi dodávané suspenze v žádném případě není nutno protřepávat a není nám známo, že by někdy sedimentovaly. Stačí Vám takovéto vyjádření?
Zadavatel odpovídá:
Pokud je dodavatel přesvědčen, že jím dodávané výrobky splňují požadavky a dokládá to svým vyjádřením, pro potřeby hodnotící komise je toto vyjádření dostatečné. Nedodržení technických požadavků ale může být důvodem pro odstoupení ze smlouvy, prokáže-li se následně při aplikaci, že jeho výrobky požadavky nesplňují.

Datum uveřejnění

3. 12. 2012

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap