Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra zadávané zadavatelem CNC Bednář s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CNC Bednář s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra

Předmět veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávky, realizované dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tříosého CNC vertikálního obráběcího centra.
Technologie bude užívána pro výrobu tvarově složitých prototypových dílů a pro výrobu sériových dílců. Bude užívána k výrobě např. ocelových lisovacích nástrojů a designových prototypů. Od technologie vyžadujeme maximální přesnost obrábění, odpovídající výkon a především splnění požadovaných technických parametrů.
Důraz bude kladen na maximální krouticí moment na vřetenu, nosnost stolu a příslušenství v podobě oboustranného dopravníku třísek.

Poznámka

Zakázka je zadávána v rámci dotačního programu „Technologie“, na jehož realizaci se zadavatel pokouší získat příslib spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Toto výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci metodiky OPPI (verze: 33321/15/61100), nikoliv dle zákona č. 137/2006 Sb.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení bude rovněž zakomponováno do smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Otice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CNC Bednář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Štěpánka Obročníková

Kontaktní e-mail: obrocnikova@cncbednar.cz

Kontaktní telefon: +420 733 644 557

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace s přílohami 11. 3. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení 13. 4. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap